Đánh thức tài năng trẻ

Địa chỉ: Ấp Châu Thành Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 02993850154
 • HIỆU TRƯỞNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ năm vào ngành tới nay đã công tác ở các trường: Tiểu học Đại Ân 2 A, Mẫu Giáo Đại Ân 2, Mẫu giáo thị trấn Lịch Hội Thương.

 • Lưu B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   08909878787
  • Email:
   luub.truong@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo dạy hát

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn